Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa L, grad profesional principal din data de 09.10.2019

Având in vedere prevederile Hotărârii Guvemuluinr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

CONSILIER. CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL – COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Lasă un răspuns