ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

COMUNA URECHESTI, titular al proiectului „STAȚIE DE EPURARE, REȚELE COLECTOARE, CANALIZARE, LOCALITĂȚILE SATU NOU, CORNÂȚEL, LUNCA DOCHIEI, URECHEȘTI Șl SLOBOZIA, COM. URECHEȘTI, JUD. BACĂU”, propus a se realiza în comuna Urechești: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluarea adecvată și nu este necesara evaluarea impactului asupra corpurilor de apă. în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate ia sediul APM Bacău din muniicipiul Bacău, str. Oituz. nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00-16 30 și vineri între orele 08.00-14 00, precum și la următoarea adresă de internet:http//apmbc anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bacău în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău