ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI URECHEȘTI DIN DATA DE 31.01.2020

In conformitate cu prevederile art. 243 lit. f din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, subsemnatul Cichindel Cristinel-secretarul general al comunei Urechești, am procedat azi data de 27.01.2020 la afișarea ordinii de zi ședinței ordinare ce va avea loc in data de 31.01.2020 la sediul Primăriei comunei Urechești ora 12:00.