Anunț concurs muncitor calificat

Primăria Comunei Urechești cu sediul în: localitatea Urechești, strada DN 11 A, nr. 614, județul Bacău ,organizează CONCURS pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante de MUNCITOR CALIFICAT in cadrul compartimentului ALIMENTARE CU APA POTABILA ,CANALIZARE din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urechești.