Registru pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opinii cu privire la actele administrative propuse pentru adoptare de către autoritățile deliberative și executive