Registru privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative