Regulamentul cuprinzând măsurile metodologige, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative